Internetové odkazy
 

české
GERONTOLOGIE - Informační servis o službách pro seniory - projekt České Alzheimerovské společnosti
PEČUJÍCÍ - vzdělávání pečujících o těžce chronicky nemocné starší rodinné příslušníky
Stránky ČESKÉ ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI
Brožůrky na cvičení paměti ke stažení ze stránek společnosti Pfizer
Procvičování paměti formou on-line hry - provozované společností Pfizer
Stránky SLOVENSKÉ ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI
Screeningový test afázie: MASTcz na stránkách FN Brno
Adresář klinických logopedů ze stránek Asociace klinických logopedů České republiky 

Pracoviště logopedie 2.neurologické kliniky FN Brno - četné originální dokumenty ke stažení

zahraniční
Stránky Mezinárodní Alzheimerovské asociace
www.alzheimers-research.co.uk
Alzheimer research forum

on-line časopisy
NEUROLOGIE PRO PRAXI - fulltextové verse článků
PSYCHIATRIE PRO PRAXI - fulltextové verse článků
PSYCHIATRIE - fulltextové verse článků
ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE - fulltextové verse článků
Journal of Alzheimers disease
Society for Neuroscience
Neurovědní časopisy ze skupiny NATURE