Centrum pro kognitivní poruchy

1.neurologická kliniky LF MU ve FN u sv. Anny

Akademické centrum pro neurovědy LF MU v Brně

Ve spolupráci a pod záštitou Sekce Kognitivní neurologie ČNS

Kurs

Kognitivní poruchy a demence XV

Termín: 18.-19.10. 2018

Místo konání: Kino Scala

Moravské náměstí 3/127, Brno

Program kursu ke stažení zde

Přihlášku na kurs s uvedením jména, příjmení, pracoviště a telefonu odešlete elektronicky na e-mailovou adresu: irena.rektorova@fnusa.cz

Na setkání s Vámi se těší
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
garant kursu

 

Kognitivní poruchy a demence XIV

přednášky ke stažení zde


 

.