Kurs Kognitivní poruchy a demence IV
 
Centrum pro kognitivní poruchy
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Pekařská 53, Brno 656 91
ve spolupráci a pod záštitou
Sekce kognitivní neurologie Neurologické společnosti ČLS JEP

Kurs
Kognitivní poruchy a demence IV

Termín: 11.-12.10. 2007

Místo konání:

 • posluchárna 1. neurologické kliniky LFMU a FN u sv. Anny, Brno

Program:

Čtvrtek 11. října 2007

9.30 – 11.00 hod: 1. blok přednášek

  1. Sabina Telecká: Vyšetření paměti – přínos pro diagnostiku pacientů s demencí
  2. Martin Bareš: Mozeček a kognitivní funkce
  3. Milena Košťálová: Problematika diagnostiky poruch fatických funkcí v klinické praxi

11.00 – 11.30: přestávka

11.30 – 13.00: 2. blok přednášek

  1. Jakub Hort: Včasná diagnostika Alzheimerovy nemoci – přínos vyšetření prostorové paměti a mozkomíšního moku
  2. Pavel Ressner: Co je nového a co očekáváme v léčbě Alzheimerovy nemoci?
  3. Irena Rektorová: Demence s Lewyho tělísky/ demence u Parkinsonovy nemoci: diagnostika, diferenciální diagnostika a možnosti léčby

13.00 – 14.00: oběd

14.00 – 15.00: Workshop – (video)kazuistiky
Možnost konzultace vlastních pacientů

15.00 – 16.30: 3. blok přednášek

  1. Tereza Uhrová: Huntingtonova nemoc: diagnostika a možnosti léčby
  2. Radoslav Matěj: Neuropatologie frontotemporalních demencí: klinicko-patologické korelace
  3. Kateřina Sheardová: Sporadická forma Creutzfeldt-Jakobovy nemoci: diagnostika a diferenciální diagnostika

Pátek 12. října 2007

9.00 – 10.30 hod: 4. blok přednášek

  1. Radovan Přikryl: Demence a pseudodemence: společný či odlišný fenomén? 
  2. Hana Kučerová: Depresivní porucha z pohledu neuropsychologa
  3. Jiří Konrád: Deliria ve stáří- diferenciální diagnostika a algoritmy léčby

10.30 – 11.00: přestávka

11.00 – 12.30: 5. blok přednášek

  1. Daniel Hořínek: Normotenzní hydrocefalus jako příčina možné reverzibilní demence
  2. Eva Slouková, Hana Ošlejšková: Vrozené vady metabolismu s dominantním postižením šedé hmoty a kognitivním deficitem
  3. David Goldemund: Cévní onemocnění mozku a demence

Kursovné a společenský večer ve čtvrtek 11. října sponzoruje firma Janssen-Cilag.
Vzdělávací akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů ČLK (účastníkům bude po absolvování udělen příslušný certifikát).

Přihlášku na kurs s uvedením jména, příjmení, pracoviště, telefonu a event. požadavku na ubytování odešlete elektronicky nejpozději do konce září na e-mailovou adresu: irena.rektorova@fnusa.cz, nebo písemně na adresu: MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., 1.neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Pekařská 53, 656 91, Brno.