Demence, kognitivní poruchy a kortikální syndromy
 


Akreditovaný kurs specializačního školení v neurologii 11.4.2007
Téma: demence, kognitivní poruchy a kortikální syndromy

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní kursy specializačního školení v neurologii, které od roku 2006 organizuje Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Praha 2. Kursy jsou určeny lékařům v přípravě na atestaci z neurologie. Jejich program je připravován tak, aby absolvent získal ucelenou aktuální informaci k tématu jednodenního kursu. Přednášejícími jsou pracovníci kliniky a lektoři, kteří s Neurologickou klinikou spolupracují.

Program kursů je vyvěšen na http://www.neuro.lf1.cuni.cz/ na úvodní stránce. Jednodenní kurs obsahuje 8 vyučovacích hodin a absolvent získá certifikát ČLK. Na jednotlivé kursy je třeba se předem přihlásit u sekretářky kliniky paní ing. L. Šustrové (E mail: lydie.sustrova@lf1.cuni.cz, tel: 224965550).

Prof. MUDr. K. Šonka, DrSc. koordinátor kursů
Prof. MUDr. E. Růžička, DrSc. přednosta kliniky

Koordinuje: V. Línek

Program:

  1. 10.30 - 11.15: strukturální a fyziologické podklady kognitivní činnosti (V.Línek)
  2. 11.15 – 11.45: úvod do klinické problematiky kognitivního postižení (V.Línek)
  3. 11.45 – 12.30: vaskulární demence – etiologie, klinické projevy, diagnostika, terapie (P.Kalvach)
  4. 12.30 – 13.30 přestávka

  5. 13.30 – 14.15: Alzheimerova nemoc – etiologie,klinické projevy, diagnostika, terapie (A.Bartoš)
  6. 14.15 – 15.00: non-alzheimerské demence – etiologie, klinické projevy, diagnostika, terapie (V.Línek)
  7. 15.00 – 15.30: izolovaný kognitivní defekt a kortikální syndromy (V.Línek)
  8. 15.30 – 16.15: úloha neuropsychologie v diagnostice a terapii kognitivního postižení (P.Kulišťák)
  9. 16.15 – 17.00: organizace péče o dementního pacienta (I.Holmerová)

Doporučená literatura:

E.Růžička a kolektiv autorů: Diferenciální diagnostika a léčba demencí. Galén, Praha 2003,175 s.

Anotace:

Absolvent kursu porozumí základním patofyziologickým mechanismům limbického systému, jeho kortikální reprezentace a jejich klinickým konsekvencím. Dále bude schopen správně diagnostikovat jednotlivé podtypy demencí, symbolických, kognitivních a paměťových poruch, odlišit je od sebe a rozeznat jejich klinickou závažnost. Absolvent obdrží základní informace o strategii léčby jednotlivých syndromů a nemocí.