Kurs Kognitivní poruchy a demence V.
 
Centrum pro kognitivní poruchy
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Pekařská 53, Brno 656 91
ve spolupráci a pod záštitou
Sekce kognitivní neurologie Neurologické společnosti ČLS JEP

Kurs
Kognitivní poruchy a demence V

Termín: 2. - 3. 10. 2008

Místo konání:

 • posluchárna 1. neurologické kliniky LFMU a FN u sv. Anny, Brno

Program:

Čtvrtek 2. října 2008

9.00 – Zahájení kursu: prof. MUDr. Ivan Rektor

9.30 – 11.30 hod: 1. blok přednášek

 1. [pdf]Sabina Telecká: Neuropsychologické vyšetření při podezření na kognitivní deficit
 2. [pdf]Milan Brázdil: Diagnostika poruch gnostických funkcí v klinické praxi
 3. [pdf]Milena Košťálová: Praktický nácvik skríningu fatických poruch
 4. [pdf]Irena Rektorová: Dopamin, odměňování, poruchy chování a kognitivní deficit

11.30 – 13.00: oběd

13.00 – 14.30: 2. blok přednášek

 1. [pdf]Martin Vyhnálek: Novinky na poli diagnostiky – časné markery demence, monitorování progrese
 2. [pdf]Radoslav Matěj: Novinky v neuropatologické diagnostice demencí
 3. [pdf]Aleš Bartoš: Dotazníky k hodnocení aktivit denního života pacientů s Alzheimerovou nemocí

14.30 – 15.00: přestávka

15.00 – 16.30: 3. blok přednášek

 1. [pdf]Kateřina Sheardová: Léčba demence – standardy
 2. [pdf]Jakub Hort: Léčba kognitivní poruchy a demence – novinky ve výzkumu
 3. [pdf]Tereza Uhrová: Terapie agresivity a akutního neklidu u dementních pacientů

Pátek 3. října 2008

9.00 – 10.30 hod: 4. blok přednášek

 1. [pdf]Pavel Ressner: Klinická vyšetření a pomocné vyšetřovací metody pro diagnostiku demence – standardy
 2. [pdf]Jiří Konrád: Demence z pohledu psychiatra: základní typy demencí, smíšené demence – klinický pohled
 3. [pdf]Robert Rusina: Vaskulární kognitivní deficit a demence

10.30 – 10.45: přestávka

10.45 – 12.15: 5. blok přednášek

 1. [pdf]Radovan Přikryl: Kognitivní poruchy u pacientů s metabolickým syndromem
 2. [pdf]Hana Kučerová: Kognitivní deficit u traumatického poškození mozku a možnosti rehabilitace
 3. [pdf]Michal Dufek: Kognitivní deficit u sclerosis multiplex

12.15-12.30: Závěr kursu, hodnocení, předání certifikátů

Kursovné a společenský večer ve čtvrtek 2. října sponzorují firmy Janssen-Cilag a Novartis.
Vzdělávací akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů ČLK.

Přihlášku na kurs s uvedením jména příjmení, pracoviště a telefonu a odešlete elektronicky na adresu: irena.rektorova@fnusa.cz nebo písemně na adresu: doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., 1.neurologická klinika LFMU a FN u sv. Anny, Pekařská 53, 656 91, Brno.

Požadavky na ubytování sdělte, prosím, nejpozději do 15. září.
Poznámka: přihlašování je možné do vyčerpání kapacity posluchárny.