Kurs Kognitivní poruchy a demence VII Brno říjen 2010

 1. Aleš Bartoš: Novelizovaná verze Addenbrookského kognitivního testu 2010
 2. Pavel Ressner: Frontotemporální lobární degenerace: diferenciální diagnostika s kazuistikou
 3. Robert Rusina: Spektrum frontotemporálních lobárních degenerací: nové trendy
 4. Jiří Konrád: Kde již nelze léčit - kazuistiky Creutzfeldt-Jakobovy nemoci
 5. Zsolt Cséfalvay: Kognitívno-neuropsychologický prístup v diagnostike neurogénne podmienených jazykových  deficitov
 6. Milena Košťálová: Vyšetření fatických funkcí u pacienta s afázií a s kognitivně komunikačním deficitem: kasuistiky
 7. Martin Vališ: Diferenciální diagnostika psychopatologie u demencí s kazuistikami
 8. Václav Dostál: Deprese jako rizikový faktor rozvoje demence?
 9. Tereza Uhrová: Kognitivní poruchy a další psychopatologie v souvislosti s chirurgií Parkinsonovy nemoci s kazuistikami
 10. Marek Baláž: Hluboká mozková stimulace v indikaci kognitivních poruch
 11. Kateřina Sheardová: Nefarmakologická terapie demencí
 12. Irena Rektorová: Koncept mírné kognitivní poruchy u Alzheimerovy nemoci a Parkinsonovy nemoci
 13. Philip Scheltens (Amsterdam, Holandsko): Neuroimaging of dementia
 14. Martin Vyhnálek: Primární progresivní afázie