Kurs Kognitivní poruchy a demence VII Brno září 2011

 1. Irena Rektorová: Nová diagnostická kritéria pro Alzheimerovu nemoc – první revize po 27 letech!
 2. Jakub Hort: Prevence Alzheimerovy nemoci 
 3. Jiří Konrád: Demence a deprese, vztahy a léčba
 4. Václav Dostál: Vaskulární demence
 5. Robert Rusina: Terapie Alzheimerovy nemoci: současnost a pohledy do budoucna
 6. Tereza Uhrová: Akutní neklid a agresivita u staršího pacienta s demencí
 7. Pavel Ressner: Kognitivní trénink u pacientů s mírnou kognitivní poruchou/ počínající demencí
 8. Kateřina Sheardová: Alzheimerova nemoc a životní styl
 9. Martin Vališ: Atypické neuropsychiatrické kasuistiky (30 min)
 10. Sabina Telecká: Komplexní neuropsychologické vyšetření pacienta s kognitivním deficitem
 11. Zuzana Hummelová: Vyšetření paměti
 12. Milena Košťálová: Deficit sémantického systému v kategorii čísel
 13. Martin Vyhnálek: Bed-side vyšetření kognitivních funkcí u pacientů se syndromem „parkinson plus"