Kurs Kognitivní poruchy a demence IX Brno říjen 2013
PDF verze prezentací

Časná diagnostika demence I

 1. Subjektivní obtíže s pamětí - riziko rozvoje demence? – Kateřina Sheardová
 2. Bed-side vyšetření frontálních funkcí aneb od axiálních reflexů po baterii frontálních funkcí – Martin Vyhnálek
 3. Časná diagnostika mírné kognitivní poruchy a demencí podle kognitivních funkcí a soběstačnosti – Aleš Bartoš
 4. Svět guidelines a kritérií, šedá zóna, klinická praxe – Jakub Hort
 5. Časná diagnostika demencí s příznaky parkinsonismu – Irena Rektorová
 6. SPECT (DATSCAN) v diferenciální diagnostice demence – Jiří Konrád
 7. Demence s Lewyho tělísky – diagnostika a terapie Vanda Franková

Neurogenní poruchy komunikace a demence

 1. Komunikace s dementním pacientem – Tereza Uhrová
 2. Medzijazykový výskum čítania a písania u pacientov po CMP, Alzheimerovou chorobou a primárnou progresívnou  afáziou – Zsolt Cséfalvay, Steven Rapcsak
 3. Dotazník funkcionální komunikace u pacientů s demencí – Milena Košťálová, wmw:1 wmw:2 wmw:3 wmw:4
 4. Prof. Steven Rapcsak, MD, Ph.D., University of Arizona, USA Neural networks for spoken and written language: evidence from primary progressive aphasia

Terapie demence

 1. Farmakoterapie poruch chování u demencí – Jiří Masopust
 2. Plánování péče o pacienty s pokročilou Alzheimerovou nemocí a předem vyslovená přání – Robert Rusina
 3. Výsledky kognitivní rehabilitace pacientů s degenerativním onemocněním mozku ve srovnání s efektem u pacientů po CMP – Pavel Ressner

 Praktický pohled na demence očima psychiatra