Kurs Kognitivní poruchy a demence VI: říjen 2009 - PDF verze přednášek


1) Sabina Telecká: Bed-side testování pacientů s kognitivním deficitem
2) Aleš Bartoš: Stará a nová diagnostická kritéria pro Alzheimerovu nemoc v podmínkách ČR
3) Jakub Hort: Guidelines pro terapii Alzheimerovy nemoci v podmínkách ČR a terapeutické novinky na obzoru
4) Irena Rektorová: Demence s Lewyho tělísky a Parkinsonova nemoc s demencí – novinky v diagnostice a terapii

5) Kateřina Sheardová: Frontotemporální lobární degenerace z pohledu neurologa
6) Radoslav Matěj: Frontotemporální lobární degenerace z pohledu neuropatologa
7) Martin Vyhnálek: Progresivní supranukleární paralýza - neurologická manifestace a kognitivní deficit
8) Václav Dostál: Huntingtonova nemoc

9) Jiří Konrád: Behaviorální a psychologické příznaky u demence – diagnostika a možnosti léčby
10) Tereza Uhrová: Psychiatrická problematika u pacientů po chirurgii Parkinsonovy nemoci
11) Robert Rusina: Paliativní péče v pokročilé fázi demence

Pátek 2. října 2009

12) Milena Košťálová: Agrafie – diagnostika a terapie
13) Radovan Přikryl: Možnosti nefarmakologických přístupů k ovlivnění kognitivního deficitu – stimulační techniky (repetitivní transkraniální magnetická stimulace)
14) Hana Přikrylová: Možnosti nefarmakologických přístupů k ovlivnění kognitivního deficitu – Bracyho program