Poslání SKN
 

Domníváme se, že pozornost a zájem odborné neurologické veřejnosti věnované poruchám kognitivních funkcí nejsou dostatečně intenzivní a systematické. Narůstající počet pacientů, závažnost socioekonomického dopadu, ale ani zlepšující se diagnostické a terapeutické možnosti nejsou dle našeho názoru dostatečně reflektovány.

Rozhodli jsme se proto po řadě vzájemných konzultací a schůzek ustavit Sekci kognitivní neurologie v rámci České neurologické společnosti ČLS JEP.

Naším cílem je
 • vypracování standardů diagnózy a terapie těchto nemocí z hlediska neurologie
 • zpřístupňování aktuálních poznatků a zkušeností týkajících se péče o pacienty s alterací kognitivních funkcí
 • snaha o průběžnou a systematickou vzdělávací aktivitu v této oblasti, určenou jak pro odbornou neurologickou, tak i pro širší veřejnost
 • iniciace a koordinace mezioborové spolupráce v péči o pacienty s postižením kognice

Domníváme se, že právě ustavení sekce by mohlo napomoci k dosažení těchto cílů.

Všichni zájemci o spolupráci jsou upřímně vítání. Budeme rádi, když se přihlásíte na emailovou adresu kognitivnineurologie@seznam.cz.

Za přípravný výbor:

 • MUDr. Aleš Bartoš
  Neurologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha
 • MUDr. Václav Dostál
  Neurologické oddělení Nemocnice Pardubice
 • MUDr. Jakub Hort, PhD
  Neurologická klinika FN Motol a 2. LF UK Praha
 • MUDr. Vladimír Línek, CSc
  Neurologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
 • MUDr. Pavel Ressner
  Neurologická klinika FNsP Ostrava
 • MUDr. Robert Rusina
  Neurologická klinika FTN a IPVZ Praha
 • MUDr. Tomáš Váně
  Neurologické oddělení Nemocnice Písek

V Praze 18. 9. 2003