Pracoviště kognitivní neurologie
: : : : Aktualizace 25.1.2012
 

AD Centrum
Psychiatrické centrum Praha a Neurologická klinika FNKV a UK 3. LF
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
MUDr. Jolana Křivohlávková
tel. pro objednání pacientů v pondělí a úterý, nejlépe mezi 8-9 hod.: 26716 2928
e-mail: adcentrum(a)fnkv.cz
web: http://www.pcp.lf3.cuni.cz/adcentrum

MUDr. Martin Brunovský, PhD
Neurologické oddělení
FN Bulovka
tel.: 266 082 310
e-mail: mbrunovsky(a)seznam.cz

MUDr. Václav Dostál
Neurologické oddělení Nemocnice Pardubice
e-mail: comply(a)seznam.cz

Doc. MUDr. Jakub Hort, PhD
Neurologická klinika FN Motol a 2. LF UK Praha
tel.: 22443 6860, 79

MUDr. Vladimír Línek, CSc
Neurologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
tel.: 22496 5501 (5528)
e-mail: linek(a)centrum.cz

MUDr. Adéla Mitášová
Neurologická klinika LF MU a FN Brno Jihlavská 25, 62500 Brno
Konzultační hodiny: středa 12:00 – 15:00 hod, tel. 532233395

MUDr. Ivana Patáková
Nemocnice Hořovice
K nemocnici 1186
e-mail: ivanapatakova(a)seznam.cz

MUDr. Jiří Podivínský
neurologická ambulance OLÚ Moravský Beroun
Karafiátová 5, 779 00 Olomouc
tel: 585 426 110, mobil: 607 225 900,
email: pamatovacek(a)pamatovacek.cz
web: www.pamatovacek.cz

Centrum pro kognitivní poruchy
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny
Pekařská 53, 656 91, Brno
Doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
tel. pro objednání pacientů: 54318 2662
e-mail: irena.rektorova(a)fnusa.cz

MUDr. Pavel Ressner
Neurologická klinika FNsP Ostrava

MUDr. Roubalová
FN Plzeň, Neurologická klinika
tel.: 377 103 410
e-mail: roubalova(a)fnplzen.cz

MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika FTN a IPVZ Praha
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
tel: 26108 2479
e-mail: robert.rusina(a)ftn.cz

MUDr. Kateřina Sheardová
Poradna pro poruchy paměti - ICRC
Mezinárodní centrum klinického výzkumu
FN u sv. Anny, Pekařská 53, 656 91, Brno 

objednání: tel. 733142671,e-mail pro objednávání pacientů: kourilova(a)fnusa.cz

MUDr. Světlana Skutilová
Neurologická klinika LF MU a FN Brno Jihlavská 25, 62500 Brno
Konzultační hodiny: čtvrtek 10:30 – 11:30 hod, tel. 532232526

MUDr. Jindra Svátová
Neurologická klinika FN Královské Vinohrady
e-mail: jindrasvatova(a)centrum.cz

MUDr. Tomáš Váně
Neurologická ambulance
Chelčického 49/50
Písek
tel.:382 211 336
e-mail: neuamb(a)seznam.cz

MUDr. Hana Vaňková
HV, Gerontologické centrum
Šimůnkova 1600, 180 00 Praha 8 - Kobylisy
e-mail: hana.vankova(a)gerontocentrum.cz
tel. 286 883 676, l. 104

MUDr. Martin Vyhnálek

Poradna pro poruchy paměti
Neurologická klinika FN Motol
V Úvalu 84,
150 00 Praha 5
objednávání: 22443 6860
e-mail: martin.vyhnalek(a)fnmotol.cz