Dovolujeme si vám s potěšením oznámit, že se v sobotu 16. října 2004 konala v rámci pardubického kongresu DE-1-MENTIA ustavující schůze

SEKCE KOGNITIVNÍ NEUROLOGIE NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP.

Sekce kognitivní neurologie považuje za své hlavní úkoly:

  • vypracování standardů diagnózy a terapie onemocnění s alterací kognitivních funkcí z hlediska neurologie
  • zpřístupňování aktuálních poznatků a zkušeností týkajících se péče o tyto pacienty
  • průběžnou a systematickou vzdělávací aktivitu v této oblasti, určenou jak pro odbornou neurologickou, tak i pro širší veřejnost
  • iniciaci a koordinaci mezioborové spolupráce v péči o pacienty s postižením kognice

Členy zvoleného pětičlenného výboru jsou:

  • MUDr. Jakub Hort, Ph.D., Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha: předseda
  • MUDr. Vladimír Línek, CSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha: místopředseda
  • MUDr. Robert Rusina, Neurologická klinika IPVZ a Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha: tajemník
  • MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno: členka
  • MUDr. Václav Dostál, Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice: člen

V současné době sekce usiluje o iniciaci jednání týkajících se změn v kategorizaci kognitiv pro zahájení léčby Alzheimerovy nemoci. Další aktuální informace, možnosti kontaktu a přihlášku za člena sekce najdete na našich internetových stránkách.
Budeme rádi, když se stanete členy sekce a aktivně podpoříte naše cíle a budete se podílet na našich aktivitách. Těšíme se na spolupráci s vámi!

Se srdečným pozdravem

Výbor Sekce kognitivní neurologie
Neurologické společnosti ČLS JEP